Varsity vs Fontainebleau ~ 2/20/152015 Senior NightJV/V vs Covington ~ 2/13/159th/JV/Varsity vs Northshore ~ 1/16/152015 Photo Day