9th vs Lakeshore ~ 2/4/12Senior NightVarsity vs Slidell ~ 2/3/12JV vs Slidell ~ 2/3/12Varsity vs Covington ~ 1/24/12JV vs Covington ~ 1/24/12Varsity vs Mandeville ~1/3/11Varsity vs Catholic (BR) ~ 11/30/112012 Photo Day