2021 Champions ClubVarsity vs Zachary ~ 11/23/2020Varsity vs Rummel ~ 11/24/2020Varsity vs STA ~ 12/2/20202021 Photo Day9th Grade vs Brother Martin ~ 1/9/218th Grade vs Brother Martin 1/9/212021 Senior NightVarsity vs Slidell ~ 1/5/21JV vs Slidell ~ 1/5/218th Grade vs PJH ~ 1/5/21Varsity vs Mandeville ~ 1/19/21JV vs Mandeville ~ 1/19/21Varsity vs Hammond ~ 2/1/21JV vs Hammond ~ 2/1/218th/9th Grade vs St. Charles Catholic ~ 2/2/21Varsity vs Northshore ~ 2/9/21Playoffs vs John Curtis ~ 3/5/21