2019 Champions Club2019 Varsity Photo Day2019 JV Photo Day2019 9th Grade Photo Day2019 8th Grade Photo Day9th Grade at STA ~ 11-26-18Varsity vs Catholic ~ 12/22/18Varsity vs Denham Springs ~ 12/22/18Varsity vs John Ehret ~ 12/21/18Varsity vs Brother Martin ~ 12/21/18Varsity at Copa ~ 11/30/189th Grade vs Fontainbeleau ~ 1/12/19Varsity vs Ponchatoula ~ 1/15/199th Grade vs Jesuit ~ 1/19/198th Grade vs Brother Martin ~ 1/19/198th Grade vs 9th Grade  ~ 1/19/199th Grade vs Brother Martin  ~ 1/19/198th Grade vs Jesuit  ~ 1/19/19Varsity vs Mandeville ~ 1/22/192019 Senior NightPlayoffs vs Mandeville ~ 2/7/19Playoffs vs Catholic ~ 2/12/19Playoffs vs St. Amant ~ 2/16/19